ŠTIEPANÝ OBKLAD ORECH AMERICKÝ

ŠTIEPANÝ OBKLAD DUB BIELENÝ
ŠTIEPANÝ OBKLAD ORECH EURÓPSKY